กำชับจัดซื้อจัดจ้างรถ-อุปกรณ์ดังเพลิงต้องโปร่งใส

รองผู้ว่าฯ ชินทัต แนะ สปภ. ทำงานเชิงรุก ตรวจสอบ รอบคอบ แก้ปัญหา ก้าวไปข้างหน้า สร้างองค์กรเข้มแข็งกำชับจัดซื้อจัดจ้างรถ-อุปกรณ์ดังเพลิงต้องโปร่งใส พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีดับเพลิงในสังกัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกศรีอยุธยา เขตราชเทวี โดยกล่าวว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนสูงสุดจากจำนวน 4 สำนักที่ตนรับผิดชอบดูแล และเมื่อดูจากการประเมินความพึงพอใจจะเห็นว่าการดับเพลิงของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามหัวหน้าสถานีดับเพลิงทุกคนต้องตรวจสอบว่ามีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงและเสริมเพิ่มเติม อาทิ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อัตรากำลังคนที่ยังมีตำแหน่งว่างให้เร่งแต่งตั้งให้ครบ สำหรับการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงนั้น ทุกคนเป็นนักดับเพลิงมืออาชีพ ซึ่งในการทำงานนั้นนักดับเพลิงต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด โดยสถานีดับเพลิงทุกแห่งต้องมีการกำหนดแผนงาน วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชนบนอาคารสูง ทุกคนต้องมีความรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews