ชวนวัยซน กินผัก-ผลไม้ ต้านโรค

ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคเอ็นซีดี หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้น อย่าง เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และอื่น ๆ สาเหตุหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งผลวิจัยจากองค์การอนามัยโลกชี้ชัดว่า ถ้าประชากรโลกหันมาบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุ จะช่วยลดภาระการเจ็บป่วยเหล่านี้ลงได้

โครงการปฐมเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ที่ขับเคลื่อนโดย Patom Organic Living หนึ่งในโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ ให้ได้วันละ 400-600 กรัมต่อวัน ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ล่าสุดได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายสามพรานโมเดล ที่ทำโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีพื้นฐานความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยอยู่บ้างแล้ว ขาดเพียงความเข้าใจเรื่องหลักโภชนาการที่ถูกต้อง
คุณอนัฆ นวราช หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจเข้ามาต่อยอดช่วยเติมเต็มเรื่องหลักโภชนาการ ให้เด็ก ๆ บริโภคผักและผลไม้ ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไปให้ความรู้กับ เด็ก ๆ ที่โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านคลองใหม่ สำหรับครั้งนี้เราเลือกมาให้ความรู้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนบ้านดงเกตุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth