เมืองโบราณที่ตำบลคณฑี

เรียนรู้ตำนานเมืองโบราณผ่าน “เมืองคณฑี” ชุมชนโบราณที่ไม่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิง โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมหาวชิราวุธสยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จเยือนเมืองกำแพงเพชรครั้งที่ 2 เมื่อปีพ.ศ.2450 ทรงกล่าวถึงชุมชนบ้านโคนว่า “คงเป็นเมืองมาแต่โบราณแต่หาคูหรือเชิงเทินและกำแพงไม่ได้”

ทั้งนี้ วัดเก่าที่อยู่ในบริเวณนี้คือ วัดกาทึ้ง มีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ อุโบสถก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่ ถัดจากอุโบสถไปทางทิศตะวันออกเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่เช่นเดียวกัน พระประธานภายในวิหารตามโคกเนินยังพบเศษภาชนะดินเผาแบบธรรมดาและแบบเผาไม่แกร่งไม่เคลือบและเครื่องเคลือบแบบสุโขทัย จากการสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ.2549 สันนิษฐานว่า เมืองคณฑีที่มีที่ตั้งบริเวณวัดกาทึ้งน่าใช้ลำคลองกาทึ้งเป็นคูเมืองป้องกัน และอาจใช้ไม้เป็นระเนียดแทนแนวกำแพงเมืองหรือมีแนวกำแพงเมืองแต่ร้างไปนาน จึงทำให้กำแพงเมืองซึ่งเป็นกำแพงดินสลายตัวไปตามสภาพ อย่างไรก็ตาม คำขวัญประจำตำบลคณฑีก็ทำให้เราได้รู้ถึงความสำคัญของเมืองโบราณแห่งนี้ และกลายเป็นเอกลักษณ์ของตำบลที่ประจักษ์ชัดอย่างแท้จริง โดยคำขวัญนั้นกล่าวว่า ปราสาทเก่าเจ็ดร้อยปี หมายถึงสิ่งก่อสร้างคล้ายพระเจดีย์ทรงปราสาทภายในวัดปราสาท ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองคณฑีที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องเชื่อกันว่า วันดีคืนดีจะมีพระพุทธรูปทองคำออกมาจากปราสาทเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านพบเห็นเนือง ๆ คณฑีเมืองโบราณหมายถึง เมืองคณฑีเป็นเมืองยุคแรก ๆ ของกำแพงเพชร โดยมีปรากฏอยู่ในตำนานเมืองเหนือที่กล่าวไว้ว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งกรุงสุโขทัยเสด็จไปจากบ้านโคนหรือเมืองคณฑี แสดงว่าเมืองคณฑีนี้อาจเก่าแก่กว่าสุโขทัยและเจริญรุ่งเรืองมาก่อนกรุงสุโขทัยนานนับร้อยปี เล่าขานพระพุทธลีลาที่เมืองคณฑี มีพระพุทธรูปลีลาปางประทานพรขนาดใหญ่สูงถึง 1.50 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก เชื่อกันว่ามีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย และเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยประดิษฐานที่วัดปราสาทมาช้านานแม้จะถูกโจรกรรมไปแล้วก็ตาม แต่ด้วยอภินิหารของพระพุทธลีลาทรงเสด็จกลับมาประดิษฐานที่วัดปราสาทดังเดิม กราบวันทาหลวงพ่อโต หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปสำคัญในวิหารวัดปราสาท ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประชาชนต่างพากันศรัทธาจำนวนมาก หากสังเกตดูให้ดีแล้ว จะพบว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนั้นได้มีปูนฉาบไว้ภายนอกองค์จริงน่าจะเป็นทองสำริดที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand