โฆษกมหาดไทย ยัน งบไทยนิยมทำตามระเบียบ

“โฆษกมหาดไทย” โต้ นักการเมืองใช้งบไทยนิยมเป็นตามระเบียบราชการ ยันไม่ได้ฮั้วคนใกล้ชิดจัดทำข้อมูล มอบอำเภอ เก็บวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวชี้แจงกรณีนักการเมืองออกมาระบุโครงการไทยนิยมยั่งยืนใช้งบประมาณมากเกินความจำเป็น การเก็บข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนใช้เงินหลายพันล้านบาท

ทั้งที่ข้อมูลมีการเก็บรวบรวมกันมาตลอดโดยหน่วยงานของรัฐ และการจ้างบริษัทที่ปรึกษาช่วยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นบริษัทพวกพ้องและเครือญาติว่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ 1. การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ใช้งบฯ ในการจัดเวทีประชาคมเป็นค่าตอบแทนวิทยากรและค่าอาหารซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ไม่เกินอัตราที่กำหนด 2. ในส่วนของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาโปรแกรมรายงาน “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครองซึ่งเป็นระบบรายงานผลแบบออนไลน์และมอบหมายให้อำเภอ เป็นผู้จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ มิได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาช่วยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำโครงการไทยนิยม ยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews